tisdag 16 oktober 2012

Grannsamverkan minskar brottsligheten


Försök att tänka dig in i tanken att det är natt. Du och din familj ligger och sover i godan ro. Helt plötsligt vaknar du av att en okänd man står i ditt sovrum. Det är en inbrottstjuv. När han blir upptäckt så springer han ut och åker iväg i en bil. Du tillkallar polisen. De kommer så småningom och förhoopningsvis åker  han fast och blir dömd.

 
Vad händer sen? Jo man känner sig så otrygg av att upplevt detta att man kanske väljer att turas om att sova ifall det händer igen. Situationen blir outhärdlig. Tiden går och för att få ro i själen så väljer du att flytta till ett nytt ställe.

 
Detta är naturligtvis inget som någon av oss vill uppleva. Men det händer titt som tätt.

 
I dessa tider växer inte poliser på träd och polisresurserna är begränsade. Då behövs ett samarbete mellan polisen och befolkningen för att få fler ögon och öron som reagerar på ev märkliga händelser och bilar etc...

 
I vår bygd Nora har vi haft otroligt många stölder under en kort period. Detta skapar oro bland befolkningen. Detta har nu gjort att många börjat engagera sig i att vilja starta en eller flera grannsamverkangrupper med kontaktpersoner från alla byar och sommarstugeområden i bygden.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och Polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i området där man bor. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt forskningsrapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, gav ut 2008 minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

SÅ för mig känns det helt naturligt att erbjuda mig att vara en av dessa kontaktpersoner i en eventuell grannsamverkangrupp. Jag hoppas nu att det finns fler personer som känner likadant.

 
Ni som vill veta mera - Kom gärna på vårt uppstartsmöte den 17/10 kl 18.30 på Församlingsgården i Norabygden. Där kommer brottsförebyggande polis att informera mera hur detta fungerar.